HeRMo lepää kesällä!

Kesälomat alkavat olla ovella, vaikka kesä itsessään alkoi jo viikkoja sitten. Työn ja tutkimuksen tekemisestä on saatu nauttia kesäisten hellepäivien puitteissa. Kevät on ollut enemmän kuin antoisa HeRMon väelle. Maaliskuun alussa hankkeelle saatiin työsuojelurahastolta kahden vuoden rahoitus, mikä mahdollisti sen, että pääsimme kunnolla toteuttamaan hanketta suunnitelman mukaisesti.

youth-570881__340

Keväällä on tehty paljon. Viime vuonna kerättyjä aineistoja on analysoitu, uutta aineistoa kerätty sekä esikäsitelty. Meille on avattu ovet hankkeen kohdeorganisaatioissa avoimin, jännittynein ja yhteistyöhaluisin mielin. Se on ollut hankkeen kannalta erinomaista ja yhteistyön toimivuuden näkökulmasta välttämätöntä. Olemme saaneet haastatella useita kymmeniä eri alojen asiantuntijoita, työntekijöitä, henkilöstötyötä tekeviä sekä johtajia. Keskustelut ovat olleet inspiroivia ja mielenkiintoisia. Niistä on jäänyt toisinaan iloinen, toisinaan turhautunut, toisinaan helpottunut ja toisinaan yllättynyt olo. Olemme saaneet jälleen kerran konkreettisesti nähdä sen, että työelämän tutkimus on tärkeää. Sen palautteen perusteella, jota olemme tutkimukseen osallistuneilta haastateltavilta ja laajemmin organisaatioilta saaneet, sekä omien havaintojemme kautta olemme huomanneet, että hankkeen tavoite olla ”kehittämistyön tukena” on alkanut mukavasti jo täyttyä.  Vaikka tutkijan rooli ei ole konsultin rooli, voi esimerkiksi haastattelutilanne tuntua haastateltavasta hyödylliseltä. Jo pelkästään omien ajatusten muokkaaminen sanoiksi, niiden sanominen ääneen, asioiden jäsentely sekä syiden ja seurausten pohtiminen voivat sytyttää ja synnyttää oivalluksia ja ideoita. Tästä näkökulmasta kehittämistyö yrityksissä on vaatimattomimmillaan sitä, että kuunnellaan – ja, että kuuntelijana on ulkopuolinen, puolueeton henkilö, kuten tutkija on.

door-1276284__340

Kevään aikana meidän tarkoituksenamme on ollut saada jonkinlainen yleiskäsitys toimivista, sekä kehitettävistä rakenteista ja käytänteistä suomalaisissa kasvuyrityksissä. Ahkera ja monipuolinen tiimimme on mahdollistanut sen, että aineistot on saatu nopealla aikataululla esikäsiteltyä ja niistä on päästy jo nyt tekemään syvällisempääkin analyysiä. Olemme oppineet oppimisesta, luovasta toiminnasta, itseohjautuvuudesta ja näitä tukevista tekijöistä paljon. Niistä päivitetään tekstejä myös blogiin aikanaan, kun varsinaiset tutkimusartikkelit valmistuvat. Tuloksia on esitelty blogin lisäksi myös suoraan kohdeorganisaatioissa sekä tieteellisissä kongresseissa. HeRMo oli esillä muun muassa Liverpoolissa järjestetyssä OLKC (Organisational Learning, Knowledge and Capabilities) 2018 – kongressissa, ja Creativity Week –tapahtumassa Genevessä.

spring-276014__340

Syksyllä hankkeessa perehdytään syvemmin eettisen johtamisen teemaan. Lisäksi kohdeorganisaationa mukaan tulee vielä yksi kasvuyritys, jonne pääsemme tutustumaan syyskuussa. Syksyn tullen myös hanketiimiin saadaan vahvistusta, kun Sara Keronen aloittaa kokoaikaisena projektitutkijana HeRMossa. Tuloksia tullaan esittelemään edelleen sekä täällä blogissa, kohdeorganisaatioissa, messuilla ja tapahtumissa sekä tieteellisissä kongresseissa. Niistä ensimmäisen on elokuun alussa Oregonin Ashlandissa starttaava Creativity Conference. Kotimaassa tarkoituksena olisi päästä mukaan ainakin Työelämän tutkimuspäiville.

Nyt on kuitenkin aika osoittaa isot kiitokset tutkimuksen yhteistyöorganisaatioille kuluneesta keväästä ja erityisesti kaikille niille, jotka antoivat arvokasta aikaansa haastatteluille, sallivat meidän seurata omaa työtään tai vastasivat kyselylomakkeeseen.  HeRMo lepää heinäkuun loppuun, joten nautitaan hetki lomasta, kesästä ja auringosta!

thanks-1804597__340

Soila Lemmetty, Kaija Collin, Panu Forsman, Joonas Kalliokoski, Aku Nordling, Elina Riivari ja Tommi Auvinen eli HeRMon tutkimustiimi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s