Julkaisut

 

HeRMo (2018 – 2020) -hankkeen julkaisut:

Jaakkola, M. 2019. Organisaation hierarkian tason ja työpaikan ilmapiirin
yhteys luovuuteen ICT-alalla. Jyväskylän yliopisto. Pro-gradu tutkielma. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66417/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201911194929.pdf?sequence=1

Lemmetty, S. & Collin, K. 2019. Self-directed learning as a practice of workplace learning. Interpretative repertoires of self-directed learning at ICT work. Vocations and Learning.

Collin, & Lemmetty, S. 2019. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Lemmetty, S., Keronen, S., Jaakkola, M., Collin, K., Paloniemi, S. & Riivari, E. 2019. Lähijohtamisen, työpaikan ilmapiirin ja organisaatiorakenteen yhteys luovuuteen. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (Toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Lemmetty, S. & Collin, K. 2019. Itseohjautuvuus työssä ja oppimisessa. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (Toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Lemmetty, S., Keronen, S., Auvinen, T. & Collin, K. 2019. Henkilöstöjohtamisen eettiset konfliktit ja niiden seuraukset suomalaisissa kasvuyrityksissä. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. 2019. Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Collin, K., Lemmetty, S. & Riivari, E. 2019. Vastuulliset henkilöstön kehittämisen käytänteet luovan toiminnan tukijana. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Forsman, P., Lemmetty, S. & Collin, K. 2019. Luova toimijuus, toiminta ja lopputulos: organisaatiolähtöiset edellytykset luovuudelle työelämässä. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Lemmetty, S., Collin, K., Kaski, J. & Särkkä, T. 2019. Osaamisen kehittämistä ja työssä oppimista informaatioteknologian yrityksessä. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Keronen, S. & Collin, K. 2019. Eettiset käytänteet organisaation muutostilanteessa. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Collin, K. & Lemmetty, S. 2019. Esimiehettömyys kulttuurina. Case Isoweli. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

Leskelä, H. 2019. Jaettu tieto ja yhdessä tekemisen kulttuuri luovuuden tukijana. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.) Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Edita: Helsinki.

S. & Collin, K. 2019. Johtamisen eettiset konfliktit vahingoittavat työhyvinvointia kasvuyrityksissä. Ruusupuiston kärkiuutiset 3/2019 https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/1

Leinonen, S. 2019. Kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen välineenä ICT-alan organisaatiossa. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62545?show=full

Collin, K. & Lemmetty, S. 2018. Eettinen henkilöstön kehittäminen luovuutta tukemassa. Työn tuuli 2/2018: https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2018/tyon-tuuli-22018.html

Collin, K., Lemmetty, S. & Keronen, S. 2018. Itseohjautuvuutta vai ei? Aikuiskasvatustieteellinen näkökulma itseohjautuvuuteen. Työelämän tutkimuspäivät 2018, Tampere, Suomi. 1.-2.11.2018. (Paper-esitys)

Collin, K., Lemmetty, S., Forsman, P., Keronen, S., Riivari, E. & Auvinen, T. 2018. Ethical human resource management and leadership enabling creative activity in growth organizations, HeRMo-project. Creativity Conference 2018, Ashland, Oregon, USA. 3.-6.8.2018 (Poster)

Lemmetty, S. & Collin, K. 2018. The role of the workplace learning in creative activity: narratives from knowledge intensive work. Creativity Conference 2018, Ashland, Oregon, USA. 3.-6.8.2018 (Paper-esitys)

Forsman, P., Lemmetty, S. & Collin, K. 2018. Creativity and ethical human resource management in personnel’s speech in information technology start-up organizations. Creativity Week 2018, Geneva, Switzerland. 11.-15.6.2018 (paper-esitys).

Juntunen, L. 2018. Luovuutta tukeva johtaminen tietointensiivisellä IT-alalla. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/58198/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201805292870.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lemmetty, S. 2018. Discourses of Workplace Learning in Information Technology Personnel’s Speech. OLKC – Organisational Learning, Knowledge and Capabilities 2018, Liverpool, UK. https://www.liverpool.ac.uk/management/conferences-and-events/olkc/programme/

Lapakko, H. 2018. ”No, kyllähän huumori pidentää ikää” – Huumori osana
ICT-alan työyhteisön vuorovaikutusta. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/57213/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201802281614.pdf?sequence=1

Collin, K., Lemmetty, S. & Kalliokoski, J. 2017. Vastuullisen johtajuuden haasteet itseohjautuvissa organisaatioissa. Työelämän tutkimuspäivät 2017, Tampere, Suomi. 2. – 3.11.2017 (Paper-esitys).

Collin, K., Lemmetty, S., Forsman, P., Keronen, S., Riivari, E. & Auvinen, T. 2017. Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana suomalaisissa kasvuyrityksissä HeRMo-hanke. Työelämän tutkimuspäivät 2017, Tampere, Suomi. 2. – 3.11.2017 (Posteri)

 

JELMO (2014 – 2016) -hankkeen julkaisut:

Collin, K., Herranen, S., Paloniemi, S., Auvinen, T., Riivari, E., Sintonen, T. & Lemmetty, S. 2018. Leadership as an enabler of professional agency and creativity: case studies from the Finnish information technology sector. International Journal of Training and Development. doi: 10.1111/ijtd.12130. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijtd.12130

Keronen, S. 2018. Hyvä johtajuus ammatillisen toimijuuden tukijana IT-alan organisaatioissa. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/56745/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201801161209.pdf?sequence=1

Collin, K., Auvinen, T., Herranen, S., Paloniemi, S., Riivari, E., Sintonen,T., & Lemmetty, S. 2017. Johtajuutta vai johtajattomuutta? Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatioissa. [Leadership or No Leadership? The Meaning of Leadership for Creativity in Information Technology Organisations]. University of Jyväskylä, Finland. Available online: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9

Collin, K., Herranen, S., & Riivari, E. 2017.  Which aspects frame professional agency and creativity in information technology work?  Business Creativity and the Creative Economy.

Collin, K., Lemmetty, S., Herranen, S., & Paloniemi, S., Riivari, E. & Auvinen, T.  2017. Professional agency and creativity in information technology work. In M. Goller & S. Paloniemi (eds.), Agency at Work – An Agentic Perspective on Professional Learning and Development. Springer.

Lemmetty, S. 2016. Johtaja avainasemassa. Dialoginen johtajuus ohjelmistokehittämisen organisaatiossa. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/49097/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201603181878.pdf?sequence=1