Yhteistyökumppanit

 

protacon_logo_sloganiton

Protacon on kansainvälistyvä teknologia-alan organisaatio, jossa työskentelee yli 300 työntekijää. Organisaatio on perustettu yli 25 vuotta sitten ja kasvanut rajusti vuosien aikana. Nykyään Protacon Group –konserni koostuu useista operatiivisista yhtiöistä. Protacon tarjoaa mm. informaatioteknologian-, automaatio-, sähkö-, prosessi- ja tehdasssuunnittelun palveluita. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Jyväskylässä, mutta sillä on useita sivutoimipisteitä ympäri Suomea. Organisaatiossa toimii erilaisia osastoja, jotka muodostuvat työtehtävien- tai vastuualueiden mukaisesti. Yrityksessä on pyritty takaamaan asiantuntijoille autonominen työskentelymahdollisuus mahdollisimman matalan hierarkian ja byrokratian minimoimisen avulla. Organisaatiossa, ylimmän johdon lisäksi, kaikilla työntekijöillä on kuitenkin nimetty HR-esimies, jonka kanssa käydään läpi työsuhteeseen liittyvät asiat ja jolta saa tukea omaan työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Projekteissa on usein projektipäällikkö, joka vastaa osaltaan myös arjen työn ohjaamisesta ja kollegoiden tukemisesta. Protaconilla tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoiseksi nousee itseohjautuvuuteen liittyvien teemojen lisäksi myös etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet. Lisäksi organisaatio on jatkuvassa muutostilassa sekä rajun kasvun, että organisaation kulttuurin muutosten vuoksi. Organisaatiossa tarkastellaan myös parhaita keinoja toteuttaa yhtä aikaa yksilön autonomiaa ja itseohjautuvuutta edistävää mutta samaan aikaan eettistä ja vastuullista henkilöstön johtamistapaa ja tätä kautta löytää yhä parempia mahdollisuuksia yksilöiden ja tiimien hyvinvoinnin, oppimisen ja luovuuden tukemiseen.

Lisätietoja: http://www.protacon.com

 

Rakennusliike Oy on yli kymmenen vuotta toiminut suomalainen rakennusalan organisaatio. Tänä päivänä Rakennusliike Oy:ssä toimii tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat eri rakentamisen aloihin liittyviä palveluja ja se työllistää kaikenkaikkiaan noin kolmesataa työntekijää. Yrityksessä on esimiesrakenne, jolloin jokaisella työntekijällä on nimetty esimies. Yrityksessä keskitytään uudenlaisen organisaatiokulttuurin kehittämiseen ja myös sitä kautta rakennusalan uudistamiseen. Rakennusliike Oy:ssä ollaan kiinnostuneita työntekijöiden autonomiaa ja itseohjautuvuutta lisäävistä käytänteistä, työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämisestä sekä työssä jaksamiseen liittyvistä ilmiöistä. Rakennusalan muutos tuo mukanaan muutoksia myös alan organisaatioiden toimintatapoihin. Myös Rakennusliike Oy:ssä ajatellaan, että nyt on oikea aika lähteä selvittämään, miten muutoksessa voidaan toteuttaa eettistä johtamista ja kuinka perinteisessä rakennusalan yrityksessä voitaisiin lisätä joustavuutta ja työntekijöiden autonomisuutta hyvinvointia edistävällä ja tukevalla tavalla.

 

 

relator-tulkkina Relator on kasvava ICT-alan yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Relator toimii tulkkina ihmisen ja tietotekniikan välissä tarjoten  ICT-asiantuntija- ja ohjelmistokehityspalveluita. Yritys yhdistää liiketoimintaa ymmärtävää konsultointia tietoturvalliseen ohjelmistokehitykseen luoden helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia ratkaisuja asiakkaan haasteisiin. Työntekijöitä Relatorilla on kolmisenkymmentä ja luku kasvaa koko ajan. Relator osallistui hankkeeseen, koska yrityksessä halutaan panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Relatorilla kannustetaan omasta henkisestä ja fyysisestä kunnosta huolehtimiseen. Yrityksessä ollaan myös erityisen kiinnostuneita oppimisen ja luovuuden luonteesta sekä keinoista tukea työntekijöitä luovan työn tekemisessä.

Lisätietoja: http://www.relator.fi

 

downloadIsoweli Oy on ict-alan yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Keski-Suomessa ja sivutoimipiste eteläisessä Suomessa. Yrityksessä työskentelee n. 25 työntekijää erilaisissa tehtävissä. Yritys tarjoaa laitteisto- ja ohjelmistotoimituksia, internet- ja it-tuen palveluita sekä muun muassa varmuuskopiointiin ja virustorjuntaan liittyviä palveluita jo parin kymmenen vuoden kokemuksella. Yrityksessä on matalaan hierarkiaan ja esimiehettömyyteen perustuva organisaatiorakenne ja tutkimuskohteena se on erityisen mielenkiintoinen työntekijöiden itseohjautuvuuden ja toimijuuden näkökulmasta.

 

Muotoilijat Oy (nimi muutettu) on pienehkö muotoilualan organisaatio, joka on perustettu 1960-luvun lopulla. Yrityksessä työn luonteen vuoksi kiinnostavaa on erityisesti luovuuden ilmeneminen ja luovat prosessit. Myös oppimisen ja osaamisen kysymykset ovat tärkeitä. Organisaation rakenne on kevyt ja pienen kokonsa vuoksi yhteisöllisyys vahvaa. Näin ollen johtamisen suhteen huomio kiinnittyy eettisyyden sijaan vahvemmin juuri luovuuden ja oppimisen johtamiseen ja näiden ilmiöiden tukemiseen.